• Tổng tiền thanh toán = tổng giá trị đơn hàng + phí vận chuyển.
  • Quý khách thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng.
  • Quý khách có thể kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi thanh toán. Nếu có lỗi do sản xuất, quý khách có thể trả lại sản phẩm ngay cho nhân viên giao hàng.

TOP

Call Now Button
X